Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING XCELSIOR

Dit is de Privacyverklaring van Excelsior Sport B.V. (hierna: Xcelsior), gevestigd aan de Weimarstraat 128 in Den Haag. Xcelsior is gespecialiseerd in alles op het gebied van de voet en enkel en houding gerelateerde klachten: Podologie, Sportpodologie, Echografie, Manuele Therapie, Podoposturale Therapie (hierna: (preventieve) gezondheidszorg). Ook verkopen wij sportproducten aan bedrijven en consumenten (hierna: productverkoop). Daarnaast plaatsen wij cookies op uw computer om onze website goed te laten werken. Om onze producten en diensten aan u te leveren hebben wij persoonsgegevens van u nodig. In deze Privacyverklaring leggen wij u uit welke persoonsgegevens wij van u beheren, verwerken, verzamelen, gebruiken en met welk doel. Wij voelen ons namelijk verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt heeft. Ook vinden wij uw privacy belangrijk. U moet immers zelf kunnen beslissen hoe uw gegevens worden gebruikt en door wie.

Kort samengevat beloven wij u dat wij integer en zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaan. Daarbij communiceren wij zo transparant mogelijk naar u over de verwerking van uw persoonsgegevens door Xcelsior. Wij raden u daarom aan om deze Privacyverklaring goed door te lezen. Als u nog vragen heeft die niet in dit document worden beantwoord, of als u suggesties of opmerkingen voor ons heeft horen wij dat graag van u. Neem contact met ons op via de contactgegevens onderaan dit document.

Tenslotte raden wij u aan om deze Privacyverklaring regelmatig te raadplegen om zo altijd op de hoogte te blijven van de meest recente versie van dit document.

De Privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 21 mei 2018.


1. De privacywetgeving in Nederland

In Nederland gelden er speciale wetten die uw privacy en persoonsgegevens beschermen. Tot 25 mei 2018 geldt de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Daarna geldt er Europese wetgeving: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Alle organisaties in Nederland, ook Xcelsior, moeten zich aan de geldende privacy wetgeving houden als wij uw persoonsgegevens verwerken.


2. Waarom verwerkt Xcelsior persoonsgegevens?

Xcelsior mag uw persoonsgegevens alleen verwerken als daar een juridische basis voor is (een wettelijke grondslag). Wij verwerken uw persoonsgegevens  op basis van deze wettelijke grondslagen:

 •          Om een (koop)overeenkomst uit te voeren;
 •          Om aan de wet te voldoen;
 •          Op verzoek van u (met uw toestemming).

 

N.B. Voor kinderen jonger dan 16 jaar dient de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid draagt toestemming te geven voor verwerking van persoonsgegevens door Xcelsior.

 

3. Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?

Om onze dienstverlening aan u te kunnen leveren kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verzamelen die u uitdrukkelijk en vrijwillig aan ons afgeeft:

 •          Naam;
 •          Adres;
 •          Telefoonnummer;
 •          E-mailadres;
 •          Betaalgegevens;
 •          Gegevens over uw zorgverzekering;
 •          Uw Burgerservicenummer (BSN);
 •          (para-)medische gegevens t.b.v. klachtbehandeling;
 •          Camerabeelden en drukmatbeelden van de voet(en);
 •          Gegevens over uw koopgedrag;
 •          Gegevens over uw computergebruik op onze website. Lees onder punt 4 meer over de cookies die wij gebruiken.

 

4. Welke cookies gebruikt Xcelsior?

Wij gebruiken op onze website functionele en analytische cookies. Bij uw eerste bezoek aan onze website wordt u geïnformeerd over deze cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. De cookies die Xcelsior plaatst hebben een puur technische functionaliteit. Dit betekent dat wij hiermee geen persoonlijke informatie van u identificeren, maar wel informatie over uw computergebruik. Ook gebruiken wij Google Analytics om inzicht te krijgen in bezoekersgedrag op onze website. Hiervoor plaatst Google ook een cookie op uw computer via onze website. Wij hebben Google echter geen toestemming gegeven om de hiermee verkregen informatie te gebruiken voor andere diensten van Google. Daarnaast hebben wij Google verzocht uw IP-adres te maskeren zodat de informatie die zij verzamelen zo anoniem mogelijk is.

Wilt u meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies? Raadpleeg dan de help-functie van uw browser.

 

5. Waarvoor hebben wij uw gegevens nodig?

Xcelsior heeft uw persoonsgegevens nodig om onze producten en diensten aan u te kunnen leveren. Uw gegevens zijn uw eigendom. Daarom verwerken wij uw persoonsgegevens alleen voor de doelen waarvoor wij uw gegevens hebben verzameld. Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doelen:

 •          Om onze website zo goed mogelijk te laten werken;
 •          Om analyses te doen van het bezoekersgedrag op onze website;
 •          Voor productverkoop aan onze klanten;
 •          Voor het aanbieden van (preventieve) gezondheidszorg aan onze klanten;
 •          Om fraude (bv. verzekeringsfraude) tegen te gaan.

 

6. Hoe gebruiken en beschermen wij uw persoonsgegevens?

Xcelsior gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met uw persoonsgegevens en wij verwerken die volgens de eisen uit de geldende privacywetgeving. Dit betekent dat wij:

 •          uw persoonsgegevens op een adequaat en passend niveau beveiligen; 
 •          niet meer persoonsgegevens van uw verwerken dan nodig zijn voor de producten en diensten die wij aan u leveren;
 •          uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor bovengenoemde doelen, tenzij dit moet van de wet. Zo moeten wij als                 zorgverlener bv. uw medisch dossier tot 15 jaar na beëindiging van de behandeling te bewaren. Dit staat in de Wet op de                                   geneeskundige behandelovereenkomst;
 •          uw gegevens niet delen met derde partijen tenzij:
 •          wij samenwerken met een derde partij voor het aanbieden van onze producten of diensten;
 •          wij u (met uw toestemming) doorverwijzen naar een verwijzer voor verdere behandeling;
 •          wij wettelijk verplicht worden om uw gegevens door te geven aan bijvoorbeeld justitie.
 •          uw gegevens nooit doorverkopen aan derde partijen voor commerciële doeleinden;
 •          uw gegevens alleen verwerken  binnen de Europese Unie.

 

7. Welke privacy rechten heeft u?

U heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering, beperking van verwerking, bezwaar en gegevensoverdracht. Hieronder vertellen wij u daar meer over.

U kunt altijd inzicht krijgen in uw persoonsgegevens die Xcelsior verwerkt en deze gegevens laten aanpassen of laten verwijderen. Ook kunt u ons vragen om de verwerking van uw gegevens te beperken als dit mag volgens de geldende privacywetgeving. Daarnaast kunt u bezwaar maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens door Xcelsior voor direct marketing. Tenslotte mag u ons verzoeken om alle persoonsgegevens die wij van u hebben over te dragen naar een andere organisatie. Wilt u gebruik maken van een van deze mogelijkheden? Vraag dit dan schriftelijk aan via onderstaande contactgegevens. Wij laten u dan binnen een maand weten wat wij met uw verzoek doen. Houd er wel rekening mee dat u zich altijd eerst moet identificeren voordat wij uw verzoek in behandeling mogen nemen.

Als u er met ons niet uit komt mag u ook een klacht indienen bij de privacytoezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens.

 

8. Onze contactgegevens

U kunt altijd contact met ons opnemen en in het bijzonder als u:

 •           Vragen, opmerkingen of klachten heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door Xcelsior;
 •           Vragen, opmerkingen of klachten heeft over deze Privacyverklaring.

 

Onze contactgegevens zijn:

Xcelsior Sport B.V.
t.a.v. A. Gerner
Weimarstraat 128
2562 HC DEN HAAG

Telefoon: 070-3650900
E-mail: annemarie.gerner@xcelsior.nl

 

9. Wijzigingen in deze Privacyverklaring

Xcelsior kan wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring. Wij adviseren u daarom om dit document regelmatig te bekijken. Zo blijft u op de hoogte van de wijzigingen. Na wijziging plaatsen wij onze Privacyverklaring zo spoedig mogelijk op onze website.